EDMA | Projecte WATERGOLF
15771
page,page-id-15771,page-child,parent-pageid-15718,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Projecte WATERGOLF

img_watergolf

L’ús d’aigua amb finalitats recreatives representa un petit però creixent percentatge de l’ús total d’aigua. Si se supera el nivell d’aigua destinat a consum, l’excedent pot ésser categoritzat com a d’ús recreacional. Un informe de l’Agència Ambiental Europea (European Environment Agency, EEA) revela que Europa fins ara s’ha enfocat en l’increment del subministrament d’aigua en comptes d’en l’exploració de mesures per a limitar-ne la demanda. Els camps de golf acostumen a ser senyalats com a consumidors d’excessives quantitats d’aigua, especialment en regions seques i alguns governs han etiquetat l’ús de l’aigua en camps de golf com a “agricultura” per tal de desviar els sobrecostos ambientals derivats del malbaratament de l’aigua.

L’objectiu del projecte WATERGOLF és desenvolupar un sistema intel·ligent basat en tecnologia inal·làmbrica que ajudi al procés d’irrigació en camps de golf, anticipant uns estalvis resultants d’aproximadament un terç del consum anual d’aigua.

El sistema integrarà sensors capaços de mesurar la humitat, salinitat, temperatura, pH i nitrats del subsòl, i sensors en la superfície capaços de mesurar el color, la velocitat i la direcció del vent. El sistema també inclourà diversos sensors ambientals distribuïts en diferents zones del camp.

Tots els mesuraments seran transmesos per mitjà d’un sistema inal·làmbric i impulsat per bateries de baix consum. El software, dotat d’algoritmes d’intel·ligència artificial i provist de les mesures dels sensors i d’altres entrades (inputs) com el mapeig en tres dimensions del camp de golf, el drenatge, el grau de compactació del subsòl, la predicció meteorològica, etc. suggerirà els paràmetres per a la irrigació de les diferents àrees del camp així com informarà a l’usuari de potencials malalties així com de possibles tractaments que es puguin produir.

El projecte WATERGOLF ha rebut finançament del programa FP7 de la unió Europea (European Union Seventh Framework Programme – FP7/2007-2013) sota l’acord no. 315054.